spacer.png, 0 kB
Στόχος του Κ.Ε.ΔΙΑ. είναι η εξέταση του θεσμικού οικοδομήματος και των πολιτικών της Ε.Ε. με τη δυναμική προοπτική που εμφανίζουν νέες και επιστημονικά καινοτόμες θεματικές μέθοδοι.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Η «Επιτροπολογία» μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας

(Επίκαιρη Ανάλυση # 01 / Σεπτέμβριος 2010)

της Μαρίνας Κακουδάκη

Το φαινόμενο της «επιτροπολογίας» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και συγκεκριμένα με το στάδιο της υλοποίησης των πολιτικών στο επίπεδο αυτό. Ουσιαστικά, αφορά στις κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την άσκηση των οποίων η τελευταία επικουρείται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών. Νομικό έρεισμα του φαινομένου αυτού αποτέλεσε το άρθρο 202 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΣυνθΕΚ), το οποίο προέβλεπε τη δυνατότητα του Συμβουλίου να αναθέτει στην Επιτροπή αρμοδιότητες εκτέλεσης των κανόνων που το ίδιο θέσπιζε. Παράλληλα, μπορούσε να υπαγάγει την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών σε ορισμένους όρους, μέσω της θέσπισης, προτάσει της Επιτροπής και με τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), συγκεκριμένων κανόνων και αρχών.

Κατέβάστε ολόκληρο το κείμενο (200 kb)

 
Από την «υψηλή» πολιτική στην εσωτερική ασφάλεια: Οι νέες προοπτικές δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

(Επίκαιρη Ανάλυση # 02 / Φεβρουάριος 2011)

του Χάρη Κρεμμύδα

Είναι πραγματικά δύσκολο για κάποιον να αμφισβητήσει την εκτίμηση που θέλει το διεθνές οργανωμένο έγκλημα να αποτελεί μία από τις πλέον ανερχόμενες απειλές της εποχής μας, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Οι δυνατότητες που διαθέτει το οργανωμένο έγκλημα για δράση, που εκτείνεται πέραν των εθνικών συνόρων, διευκολύνεται, σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, από τις καινοτομίες της εποχής μας, όπως οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, οι τεχνολογίες αιχμής, η ανεμπόδιστη διακίνηση προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων, εν γένει από αυτή την ίδια την μορφή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Μπροστά σε αυτό το εξελιγμένο «οπλοστάσιο» η μεμονωμένη εθνική δράση αποδεικνύεται ανεπαρκής για τη προστασία πολιτών, διαμενόντων και ιδιοκτησιών. Είναι ευρύτερη η διαπίστωση ότι απαιτείται όχι απλώς περιφερειακή - φαίνεται να έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις - αλλά γενικότερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (184 kb)

 
Η Αναπτυξιακή Πολιτική & η Πολιτική Εξωτερικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2009

(Επίκαιρη Ανάλυση # 03 / Μάρτιος 2011)

της Μαρίνας Κακουδάκη

Τον Ιούνιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ετήσια της Έκθεση για την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την εφαρμογή τους κατά το 2009. Η Έκθεση αυτή, την οποία καλωσόρισε το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο, περιγράφει τις βασικές πτυχές της πολιτικής που χάραξε η ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης και της εξωτερικής βοήθειας.

Αρχικά, η πολιτική της ΕΕ επηρεάστηκε έντονα από την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων παγκόσμιων προκλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η κρίση των τιμών στον τομέα των τροφίμων, καθώς και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησαν το 2008, επιδείνωσαν την κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ, προκειμένου να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες αυτές, προχώρησε στη χορήγηση επιπλέον βοήθειας μέσω δύο κυρίως μηχανισμών. Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους είχαν καταβληθεί 837 εκατ. ευρώ βάσει της επισιτιστικής διευκόλυνσης και 160 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού FLEX - ευάλωτες χώρες.

Κατέβάστε ολόκληρο το κείμενο (194 kb)

 
Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης

(Επίκαιρη Ανάλυση # 04 / Μάιος 2011)

του Χάρη Κρεμμύδα

Ήταν ο απόηχος των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, που "ακούστηκε" εκκωφαντικός και στην Ευρώπη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επικαιροποίηση του ζητήματος της τρομοκρατίας. Σε μια Ευρώπη η οποία μάλλον είχε υποτιμήσει σχετικούς κινδύνους, διάγοντας μια σχετικά ανέφελη τρομοκρατικά, δεκαετία του 1990-2000. Υπό τον φόβο, λοιπόν, στοχοποίησης και του ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς και υπό την πίεση των ΗΠΑ, που έμοιαζαν να ρέπουν προς μια άκρατη αντιτρομοκρατική φοβία, η ΕΕ αποφάσισε να ενισχύσει, υπό την αιγίδα της, την αντιτρομοκρατική δράση των κρατών μελών.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (232 kb)

 
Στρατηγική για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική

(Επίκαιρη Ανάλυση # 05 / Οκτώβριος 2011)

του Δρος Νικολάου Λυμούρη

Η Ε.Ε. βρίσκεται σήμερα στο κατώφλι μιας άνευ προηγουμένου περιόδου όσον αφορά στην ενεργειακή πολιτική. Παρά τα γεγονός ότι οι αγορές ενέργειας προστατεύτηκαν από τις επιπτώσεις που προκάλεσαν οι κραδασμοί της παγκόσμιας αγοράς κατά τα τελευταία χρόνια χάρη στην απελευθέρωση, τις μεγάλες δυναμικότητες εφοδιασμού και παραγωγής και τις δυνατότητες για επαρκείς εισαγωγές, επίκεινται δραματικές αλλαγές.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (132 kb)

 
A review of the European Commission’s 2013 Progress Report on Turkey

(Timely Analysis # 06 / December 2013)

by Emmanouil Xanthakis

On the 16th of October 2013, the European Commission assessed the progress made by Turkey in meeting the EU accession criteria over the past 12 months. During the presentation of the 2013 Enlargement Package to the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs by Commissioner Štefan Füle, it was underlined that Turkey remains a strategic partner of the EU, taking into account the size of the country’s economy as well as its role in the energy and foreign policy sector.

Download the Analysis (171 kb)

 


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB